Forskning och visuellt stöd

Människor tar in information på olika sätt. Gemensamt för alla seende människor är att bilder både sänder oss information och berör oss. De väcker minnen till liv och de ger oss framtidstro.

Visuell Vägledning tar fram olika grafiska och visuella hjälpmedel där bilden är i centrum och kan på så sätt nå ut till alla individer.

Visuell Vägledning tar stöd i forskning i kognitiv psykologi. Den amerikanska forskarskolan Learning Scientists har identifierat sex inlärningsstrategier. En av de sex strategierna är att använda sig av det forskarna benämner som “dubbel kodning” vilket innebär att du kombinerar ord med visuella framställningar. Detta gör att din individen som du vägleder kommer att minnas informationen längre fram.

Enligt dubbelkodningsteorin inom den kognitiva psykologin ska vi ge alla individer som vi vägleder dels en relevant bildinformation och dels en relevant verbal information, samt uppmuntra studenterna att integrera båda framställningarna. Att kombinera visuella informationskanaler med ord kan alltså vara användbart för alla inlärare, och inte bara för dem som gillar bilder.

Besök gärna www.learningscientists.org där du kan lära dig mer och även ladda hem illustrationer på svenska som förklarar de olika strategierna för effektivt lärande.

Källa: Hur får du dina elever att lära sig – en visuell guide (2019) skriven av Yana Weinstein och Megan Sumeracki och illustrerad av Oliver Caviglioni.