Poster

200.00kr Exkl. moms

Kategori:

Beskrivning

Visualisera gymnasievalet för dina elever genom den här dubbelsidiga postern, som du lätt har med i vägledningssamtalet. Den ser ut som ett skrivbordsunderlägg och på ena sidan finns en illustration som visar de olika vägarna till programmen. På andra sidan kan du förklara behörighetskraven.

Bilden med de olika stigarna inbjuder till samtal och fungerar som ett stöd i vägledningen. Studie- och yrkesvägledaren kommer behöva förklara ytterligare vad programmen innebär, men det blir lättare för eleven att hänga med i samtalet då elev och vägledare kan ta in på olika stigar tillsammans och utforska möjligheter. De små illustrationerna för varje program gör det dessutom lättare för eleven att koppla program med innehåll.

Stigen för introduktionsprogrammen, IM, visar på ett pedagogiskt sätt att IM är en egen stig men att den sedan ledare vidare till samma utbud som för behöriga elever.

Den andra bilden av postern föreställer en dunge med tre träd och visar hur behörighetskraven för högskolestudier är organiserad. Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet är grupperade i ett träd, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och estetiska programmet är grupperade i ett andra träd och yrkesprogrammen i ett tredje träd.

Stammen på varje program symboliserar de gemensamma kurser som programmen består av och som ger behörighet till högskolan. Kronan på trädet visar de kurser som ger karaktär åt programmen men generellt sett inte har betydelse för behörigheten. Dungen med de tre träden inbjuder även till samtal om lokala variationer och undantag, som kan finnas.

Många vägledare vittnar om att det kan vara svårt för elever att förstå systemet kring behörighet för vidare studier. Att illustrera behörighetskraven i form av träd är unik. Tanken med illustrationen är enkel och det hoppas vi på Visuell Vägledning att det blir för dina elever också!

Format: A3 med fin plastad yta.

Varukorg