Om oss

Visuell Vägledning ger ut bildstöd för studie- och yrkesvägledning.

Visuell Vägledning utgår från utbildningsväsendets styrdokument. Vi är ett stöd till alla er som arbetar med utbildning och i ert arbete med att förbereda individer för deras studie- och yrkesval. Vi hjälper er med material för att kunna locka fram den inneboende kraften som finns hos alla människor att vilja lyckas och därmed kunna nå sina mål i framtiden. Ingenting motiverar så som FRAMTID motiverar!

Visuell Vägledning drivs av Emelie Särebrand, studie- och yrkesvägledare sedan 2010.