Start

Visuell Vägledning för alla!

Gör din studie- och yrkesvägledning än mer kreativ med material från Visuell Vägledning. Med grafiska och visuella hjälpmedel, där bilden är i centrum, kan du bättre nå ut till individer i alla åldrar, individer med adhd, autism och språkstörning, nyanlända individer, döva individer, individer med intellektuell funktionsnedsättning, individer i låga åldrar, högpresterande individer och ja, alla individer.

Visuell Vägledning tror på inkludering och på vägledning för alla.
Vi utgår från skolans styrdokument och vi utmanar normer.
Häng med in i framtiden!