Start

Visuell Vägledning för alla!

Gör din studie- och yrkesvägledning än mer kreativ med material från Visuell Vägledning. Med grafiska och visuella hjälpmedel, där bilden är i centrum, kan du bättre nå ut till individer i alla åldrar, individer med adhd, autism och språkstörning, nyanlända individer, döva individer, individer med intellektuell funktionsnedsättning, individer i låga åldrar, högpresterande individer och ja, alla individer.

Visuell Vägledning tror på inkludering och på vägledning för alla.
Vi utgår från skolans styrdokument och vi utmanar normer.
Häng med in i framtiden!

Våra produkter

olika vägar vuxna jpg liten

Olika vägar för vuxna

Genom Olika vägar för vuxna kan individen som du vägleder lättare följa med i samtalet genom det svenska utbildningssystemet. Individens möjligheter struktureras och blir både tydliga och motiverande.

olikavagar

Olika vägar

Genom Olika vägar kan din elev lättare följa med i samtalet hur hen ska ta sig från grundskola till arbete eller högre studier.
Elevens möjligheter förtydligas och ökar därmed motivationen.

INTRODUKTIONS-PROGRAMMEN JPG

Introduktions-programmen

Nu finns en NY VERSION av illustrationen av Introduktionsprogrammen.

Den ger en inbjudande bild av IM och är NPF-vänlig med struktur och symboler.

produkt bingo

Yrkesbingo

Genom att spela Yrkesbingo får deltagarna på ett roligt sätt lära sig om 50 olika yrken. Genom att spela yrkesbingo ökar du både intresset och kunskapen om mängden av jobb som finns. Passar även vuxna.

karta_hemsida

Dubbelsidig poster

Visualisera gymnasievalet för dina elever genom den här Dubbelsidiga postern.
Ena sidan av postern visar de olika vägarna till programmen och andra sidan förtydligar behörighetskraven till vidare studier.

industri hemsida

Programcirklar

Alla 18 gymnasieprogram är visualiserade med ett antal fotografier och när du väl börjat använda programcirklar kommer du inte kunna vara utan dem! Bilderna talar direkt till användaren och många gånger är cirklarna förlösande och för individen lättare framåt i sin valprocess.

Passar även vuxna.

Här-är-jag-hemsida-200x200

Gratis!

Här är jag. Hit vill jag. Hur gör jag? Det är vägledningens grunder och här kan du gratis ladda ned en fil, skriva ut och rama in.
Ibland är det enklaste det bästa. Ram medföljer ej.
Attachment-1

Utbildningsträdet

Utbildningsträdet är en poster som på ett överskådligt och estetiskt tilltalande sätt visar hur utbildning är organiserat i Sverige.
Med trädet som symbol för växande och utveckling illustreras utbildningens olika steg i det svenska skolsystemet.

icebergposter_carolinagronholm

Isberget

Illusionen om isberget passar att samtala kring med både skolungdomar och vuxna.

Den visar tydligt hur faktorer som till exempel kritik, envishet, besvikelser och hårt arbete tillsammans är dolt under vattenytan och kantar vägen till framgång.